PROJEKT årligen
0 +
VERKSAMHETSÅR
0 år

Historia

1980 startades företaget av Connie Brandel, som hade 10 års erfarenhet som golvläggare bakom sig. Fem år senare blev det aktiebolag. Nästa förändring skedde 2001 då de två anställda, Christina Brandel och Pierre Jonsson, gick med som delägare. I slutet av 2015 hände nästa förändring då Mikael Klaredsson (tidigare anställd) gick med som delägare och Christina Brandel gick över som anställd. Företaget anställde 2016 en plattsättare/murare med över 30 års erfarenhet. Under hösten 2018 började Heimstaden med sina ”Lyftlägenheter” det är en helrenoverig av 2-3 lägenheter i månaden, detta har inneburit att vi inte arbetat mot privatpersoner i samma omfattning som förut. 

Vår verksamhet och vår marknad:

Företagets affärsidé är ett bra utfört jobb och nöjda kunder. Vårt sortiment består av laminatgolv, trägolv, plastmattor, linoleum, textilmattor, kakel och klinker. Vi utför stora som små arbeten till företag och privatpersoner i och omkring Ljungby kommun. Vi utför golvläggning av parkett, textilmattor, plastmattor, linoleum, klinker, badrum i plast/keramik och  murning/puts arbeten.

Vi är GVK certifierade

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum utgör grunden till problemfria och vattensäkra våtrum. Reglerna är det juridiska fundamentet som försäkringsbolag, beställare och hantverkare kan luta sig mot för att säkra att ett våtrumsarbete utförs lagenligt och fackmässigt. De hjälper också fastighetsägare att göra bra beställningar, både av material och av entreprenör.

Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.
Läs GVKs branschregler i sin helhet.

Ett Auktoriserat Golvföretag utför golvinstallationer med dokumenterad kompetens inom installationsteknik, renovering och service av golv samt olika ytskikt. Auktorisationen visar beställare att företaget arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan samt följer utvecklingen i branschen för att med kunskap och kompetens möta kundernas krav, önskemål och behov. Ett Auktoriserat Golvföretag som utför våtrumsarbeten är alltid GVK-auktoriserat, oavsett om det är plast- eller keramikarbeten. Läs mer om Auktoriserat Golvföretag på auktorisation.se.

PROJEKT årligen
0 +
VERKSAMHETSÅR
0 år

1980 startades företaget av Connie Brandel, som hade 10 års erfarenhet som golvläggare bakom sig. Fem år senare blev det aktiebolag. Nästa förändring skedde 2001 då de två anställda, Christina Brandel och Pierre Jonsson, gick med som delägare. I slutet av 2015 hände nästa förändring då Mikael Klaredsson (tidigare anställd) gick med som delägare och Christina Brandel gick över som anställd. Företaget anställde 2016 en plattsättare/murare med över 30 års erfarenhet. Under hösten 2018 började Heimstaden med sina ”Lyftlägenheter” det är en helrenoverig av 2-3 lägenheter i månaden, detta har inneburit att vi inte arbetat mot privatpersoner i samma omfattning som förut. 

Företagets affärsidé är ett bra utfört jobb och nöjda kunder. Vårt sortiment består av laminatgolv, trägolv, plastmattor, linoleum, textilmattor, kakel och klinker. Vi utför stora som små arbeten till företag och privatpersoner i och omkring Ljungby kommun. Vi utför golvläggning av parkett, textilmattor, plastmattor, linoleum, klinker, badrum i plast/keramik och  murning/puts arbeten.